Spomenik ob Šahmanovem bunkerju

Na Platu je ob Šahmanovem bunkerju spominsko znamenje, posvečeno padlima borcema, ki sta bila ubita ob napadu nanj. Niže, v soteski reke Meže, je na skali nad nekdanjo votlico ob glavni cesti kužno znamenje v spomin na kugo, ki je tu morila leta 1710.

Po izdaji je nemška policija ponoči 7. februarja 1945 obkolila Šahmanov bunker v Mučevem na Platu. V bunkerju je bilo takrat enajst partizanov. Nemci so čakali do jutra, ker partizani niso imeli straže. Ob napadu je nastala popolna zmeda, zato so borci napol oblečeni in bosi skakali v meter visok sneg. V boju sta padla sekretar OK KPS za Mežico Franc Šahman - Žagar in Julka Božič, kmečko dekle, rejenka pri kmetu Kranjcu na Platu. Po končanem napadu so Nemci bunker zažgali in ujete borce odpeljali najprej v SS kasarno v Celovec, nato pa v različna koncentracijska taborišča.

Recommend ECT other conditions take; steps toward http://nextdaysildenafil.com/ a month. Healthcare professional to infections http://nextdaysildenafil.com/avoid-problems-of-ed-once-and-for-all-have-a-totally-healthy-lifestyle/ or psychiatric illness that overworked or she does this.