Spomenik NOB

Spomenik je posvečen tako žrtvam druge svetovne vojne kot borcem za severno mejo. Odkrili so ga 22. julija 1952. Mežiški spomenik NOB je Plečnikov povratek k čisti stebrni obliki. Pri delu je sodeloval tudi profesor Anton Bitenc, zadnji Plečnikov asistent, ki je po Plečnikovi smrti dokončal njegova dela.

SPOMENIK NARODNEMU HEROJU FRANCU PASTERKU – LENARTU
Spomenik predstavlja tradicionalno realistično doprsno portretno skulpturo iz brona na visoki kamniti bazi z vdelano spominsko ploščo.

Spomenik narodnemu heroju Francu Pasterku - Lenartu v Mežici iz leta 1983 je posvečen komandantu Koroškega bataljona, padlemu leta 1943. Za narodnega heroja so Franca Pasterka - Lenarta proglasili 27. novembra 1953.

V parku pred Narodnim domom v Mežici je njegov doprsni kip, ki ga je izdelal akademski kipar Stojan Batič.