Pokopališče Mirje

Pokopališče »Mirje« je bilo zgrajeno leta 1972 s tremi vežicami. Skupna površina pokopališča znaša 10.735 m². Pokopališčni prostor je ograjen. Dostop v ograjen prostor je možen z avtomobilom skozi dvojna vrata ter peš po stopnicah. Grobovi so v smeri sever – jug razdeljeni z osrednjo asfaltno potjo. Ob ograji na levi in desni strani pa ob ograji potekata dve ožji asfaltirani poti