Občina Mežica

Upravna stavba Občine Mežice, kjer imajo pisarne župan in zaposleni v občinski upravi. V sejni sobi pa potekajo seje občinskega sveta. V stavbi ima poslovne prostore tudi Komunala Mežica.