Gasilski dom

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Rudnika Mežica je imelo gasilski dom oziroma hram na Poleni, nasproti menze vse do leta 1978. Takrat je podjetje Rudnik svinca in topilnica Mežica odkupilo avtomehanično delavnico na Knapovški ulici 9 v Mežici.

V novem domu, ki ni bil zgrajen za potrebe gasilstva so v zgornjem nadstropju uredili pisarne za službo varstva pri delu. V spodnjem nadstropju stanovanjskega dela pa je stanovala družina zaposlenega pri prejšnjem lastniku. Novi dom je imel tri garaže, eno pisarno in eno sobo za garderobo, kar seveda ni zadoščalo potrebam društva, zato je vodstvo iskalo stanovalcu ustrezno stanovanje in ga po dveh letih tudi izselilo. Leta 1982 se je izselila tudi služba SVD Rudnika Mežica in končno so bili društvu na razpolago vsi prostori.

Takrat pa je bila sprejeta tudi odločitev, da je potrebno dom adaptirati in povečati. V letu 1982 so se začela izvajati gradbena dela, ki so bila končana naslednje leto 1983, ko se je opravila tudi svečana otvoritev. Domu sta se dogradili dve garaži, nad garažami pa velika dvorana, ki se uporablja za tečaje in predavanja.

Dom je adaptiralo gradbeno podjetje Gradis z Raven. Člani gasilskega društva Mežica, tako se društvo od leta 1980 naprej imenuje, pa so opravili več kot 2000 ur prostovoljnega dela. Gradnjo je financirala Samoupravna interesna skupnost za požarno varnost Občine Ravne v kateri so bila takrat združena vsa društva iz Mežiške doline.

Do leta 2008 se zunanjost doma ni spreminjala. Takrat so se zamenjala garažna vrata in obnovil napis na domu, tako da je dom dočakal 110. obletnico v novi lepši podobi.