Predstavitev Brega

Breg je tiho in skromno naselje v apnenčevi grapi pod strmim slemenom Šumahovega in Velikega vrha. Živahen cialis buy cheap utrip dajejo naselju tudi šolske skupine, ki preživljajo prosti čas v centru CŠOD Peca na Zgornjem Bregu, ter kolesarji, ki se podajo na podzemno kolesarsko avanturo skozi opuščene rove mežiškega rudnika.